Home pageAbout UsCatalogueOur ServicesContact Us Logo


ГАРАНЦИЯКАРПЛАСТ ВМ дава предварително становище относно възможностите за поправка на деформирана или разрушена авточаст и извършва ремонта в срок от 1 работен ден или 3 работни дни (ако детайлът се боядисва).


Рециклирането на пластмасови и стъкломатови детайли предполага двустранно заваряване и лицево изглаждане. Ефективната технология позволява многократно възстановяване на дадена част (при различни щети). Процесът на заваряване гарантира 100% устойчивост на ремонтирания участък и изключва възможността за рекламации.


С оглед трайната и прецизна изработка се спазва стриктно технологията на автобояджийския процес. При нанасяне на шприц, филер и боя слоевете преминават през високотемпературен режим (изпичане).


Във връзка със съвременните екологични изисквания се използват продукти с най-високо качество: акваматериали на Glasurit, RM, Dupont и антикорозионни зашитни средства на 3M.